Wallpaper
Rounded
Rounded
bl
Old Paper

3. Reacţii de alchilare

Masking Tape
Masking Tape

3.1 Alchilarea arenelor cu compuşi halogenaţi

Prima paginã

3.2 Alchilarea arenelor cu alchene

3.3 Alchilarea aminelor cu compuşi halogenaţi

3.4 Alchilarea aminelor cu oxid de etenă

Reacţiile de alchilare constau în înlocuirea unui hidrogen legat de un atom de carbon dintr-un nucleu aromatic sau de un atom de nemetal din unele grupe funcţionale (NH2, OH etc.) cu un alchil. Agenţii de alchilare pot fi: compuşii halogenaţi în care atomul de halogen este legat de un atom de carbon saturat, alchenele inferioare, oxidul de etenă etc.

This Site Was Created Using Wix.com . Create Your Own Site for Free >>Start